foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+66 (0)2 - 4203403
ปลาร้าอินเตอร์-ปลาร้านัวร์
PLARAINTER - NUA

Translate

Main Menu

สั่งซื้อสินค้า คลิกที่นี่

 

        “ปลาร้าอินเตอร์” / " นัวร์ " Plarainter - Nua

        เป็นปลาร้าผง (pickle/fermented fish powderที่ผ่านการคัดสรราจากปลาชั้นดี จากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยคำนึงถึงความสะอาด และถูกสุขลักษณะเป็นสิ่งสำคัญ เหมาะสำหรับการเป็น ปลาร้าส่งออก  แรกเริ่มเดิมทีก่อนที่จะหันมาทำธุรกิจเกี่ยวกับปลาร้าผงนี้ คุณเสรี ศัทธาชิณศรี ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเกรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์เฟค เนเชอรัล ฟู้ด พาวเดอร์ แอนด์ เฟเวอร์ 2002 (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ก่อตั้งบริษัท เจ ซี เอส เท็กนิค ลายส์ ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเครื่องจักรสำหรับการถนอมอาหารโดยใช้ความเย็นและได้ก่อตั้งบริษัท พัตเตอร์ ฟู้ด ซึ่งจำหน่ายเครื่องจักรและเป็นตัวแทนจำหน่ายไอศกรีม ภายใต้ชื่อ MR. PUTTER หลังจากนั้นจึงได้ก่อตั้งบริษัท เพอร์เฟค เนเชอรัล ฟู้ด พาวเดอร์ แอนด์ เฟเวอร์ 2002 (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนโยบายที่จะสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารผง โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ หลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการรับจ้างแปรรูปอาหารผงชนิดต่างๆ เช่น ไอศครีมผง,สมุนไพรผง , คอลลาเจนผง , โปรตีนจากสารละลายไหม, ซอสผงหรือผลิตภัณฑ์ผงอื่นๆมากมาย จึงมีแนวความคิดที่จะผลิตสินค้าที่เป็นสินค้าลักของบริษัท ภายใต้ชื่อ “ปลาร้าอินเตอร์” และ “นัวร์” เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา มีความสะดวกในการขนส่ง โดยที่ยังคงคุณภาพและลักษณะเด่นของปลาร้าไว้ได้

        ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณ เสรี ศัทธาชิณศรี ได้ทำการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลการบริโภค ร่วมกับประสบการณ์และการทดลองเพื่อหาวิธีการแปรรูปที่เหมาะสม ทำให้ปลาร้าผง“ปลาร้าอินเตอร์” Plarainter และ “นัวร์” Nua ออกมาสู่ตลาดและประสบผลสำเร็จได้ดังความตั้งใจ หลายๆคนอาจจะเกิดความสงสัยว่าปลาร้าผงกับปลาร้าน้ำแบบธรรมดานั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร เรามีคำตอบให้คุณค่ะ ปลาร้าผงมีความแตกต่างกันมากถ้าเทียบกับปลาร้าน้ำแบบทั่วไป ปลาร้าผง เป็นสินค้าแปรรูปพร้อมปรุงมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ  ซึ่งแตกต่างจากปลาร้าที่ขายตามท้องตลาดทั่วไป ที่อาจยังมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคได้ สะดวกในการพกพา ไม่ส่งกลิ่นรบกวนและไม่หกเลอะเทอะ สามารถหยิบมาใช้ได้อย่างง่ายดาย พร้อมปรุงอาหารได้ทันทีและยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรุงอาหารอย่างอื่นได้อีกหลากหลายชนิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login Form


Copyright © 2024 Plarainter-Nua Rights Reserved.